5 seneste nyheder

15/01 2018 @ 21:04
04/12 2017 @ 21:52
19/09 2017 @ 19:09
19/09 2017 @ 19:04

Side 1 af 44    >   >>

Arrangementer

 se flere arrangementer >>>

10 seneste50 senesteOpslagstavlenKampreferaterwww.tipsbladet.dkSaebyAvis.dk

Nyhedsoversigt

22/04 2017 @ 13:24

Referat af Generalforsamling i Syvsten IF

Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 19.30 i Syvstenhallens cafeteria

Antal fremmødte: 9

1.Valg af dirigent.

Ivan Mortensen blev valgt

2. Formandens beretning.

Inge Nørbjerg Rasmussen berettede således:

Sidste års beretning begyndte med mange spørgsmål i forhold til at få overblik over Syvsten IF’s tilstand. I realiteten kunne dette års beretning begynde på samme måde, da det har været og stadig er en turbulent tid for foreningen og dens rammer. Hallen har i offentligheden været et stort diskussionspunkt, og det har i høj grad påvirket dagligdagen i foreningen. Er alt nu i den skønneste ordning nu når Kultur- og fritidsudvalget og Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune har ønsket at foretage nødtørftige reparationer i hallen?” Så blev hallen reddet, tillykke med det.” Sådan lyder bemærkningerne, og det lyder også godt. Men er det sådan det er? Vores hjemsted ellers tilhørssted er stadig ikke afklaret – i hvert fald ikke flere år ud i fremtiden. Som idrætsforening er vi stadig nødt til at have is i maven. Vores økonomiske forhold afhænger så meget af det vi udretter i løbet af året, og har vi ikke vores faste lokaler til at afvikle arrangementer i, er vi nødt til at tænke anderledes. Er Syvsten IF i fremtiden kun en enstrenget forening – en fodboldklub? Måske? Sådan er det næsten nu. Hvis det er vores odds, er det det vi skal agere ud fra. Er det faktum, kan vi også overleve som en fodboldklub. Fodbolden ruller nemlig godt i klubben og det sammenhold der er på de forskellige hold, men også spillerne imellem er unikt. Sammenholdet i klubben er grobund for at bestå som klub.

Paraplyorganisationerne FUF og Idrætssamvirket har i denne seneste tids proces været på banen og vil støtte os, hvad angår nye/ anderledes lokaler for foreningen. Vores holdning i bestyrelsen er at vi forholder os til fakta, og ser om der skal andre tankegange til – nye klub-og omklædningslokaler. Lige nu har vi lokaler og baner til at holde fodboldafdelingen i gang.

Vi kan se tilbage på et år, hvor vores traditionelle arrangementer er blevet afholdt med stor succes. Hjælp har vi igen fået af egne medlemmer, SIF’s Venner og alle de andre frivillige, som vi år efter år har kunnet regne med. En stor tak til alle. Rossenfest, cykelsponsorløb, loppemarked, bankospil, tyrolerfest – alle er afviklet i 2016, og 2017 er begyndt, så rækken af faste arrangementer er i gang. 2018 er ude i fremtiden, og hvad der skal ske eller afvikles der, ved vi ikke med sikkerhed. En ting der er sikker er at Syvsten IF i 2018 fylder 80 år, og mon ikke det kan give anledning til lidt festivitas. Det er bestyrelsens håb at foreningens fane også kan vejre i fremtiden, og at der fortsat vil være ildsjæle, der værner om foreningen.

Den tid vi lever i byder på mange muligheder. I fritidslivet er der ingen grænser for hvilke aktiviteter der udbydes. I efteråret 2016 deltog Syvsten IF i en stor Fritidsmesse i Frederikshavn kommune. Den blev afviklet i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Vi havde en stand i Sæby Fritidscenter. Det store udbud af aktiviteter gør også, at det kan være svært at vælge. Hvad vil man dyrke og hvor? Tid skal der til og der er for mange også en familie, der skal dyrkes. Bare i Sæby og omegn er planerne for udvikling af faciliteter store. Masterplan Sæby lufter store tanker og nogle af dem skal nok blive til virkelighed. Det handler ikke bare om faciliteter for befolkningen i området, det handler også om at tiltrække ”kunder” udefra. Turisme, erhvervsliv, og udvikling.

Stilstand behøver vi ikke, men klare udmeldinger er nødvendige for at være i det i dagligdagen, og her er det Syvsten IF der tænkes på.

Tak til alle for en uvurderlig hjælp i året der er gået. Optimismen må bevares, og Syvsten IF vil også bestå i fremtiden.

Beretningen blev godkendt

 

 

3. Afdelingernes beretning:

- fodbold. Ole Heden fortalt om en god sæson i 2016. Mange vundne kampe og for førsteholdets vedkommende en oprykning til serie 3.

Han takkede for indsatsen, og sponsorerne for deres velvillighed.

- badminton. Inge Nørbjerg Rasmussen berettede kort om en lille nedgang blandt ungdoms-og minitonspillere. Motionssiden var nogenlunde status quo.

 

- cafeteria. Inge Nørbjerg Rasmussen fortalte om en stille og rolig sæson i cafeteriet. Klubbens medlemmer er søde til at købe i cafeteriet. Fodboldspillere tager vagten, når der er fodboldtræning, og en garvet flok tager vagten ved kampe og andre arrangementer.

Der vil i 2017 kunne mærkes at hallen har været lukket i en del måneder, og det vil give en økonomisk bet. Blandt andet er vi gået glip af Rødspætte  Cup og nogle andre håndboldstævner

Alle afdelingsberetningerne blev godkendt

 

4. Fremlæggelse af regnskab

Stefan Nielsen fremlagde regnskabet, der viste et samlet overskud på

56.339 kroner

Fodboldafdelingen:                            -69.773 kr.

Badmintonafdelingen:                           8.850 kr.

Diverse arrangementer:                   159.654 kr.

Cafeteria:                                                 12.225 kr.

Lokaleudgifter m.m:                           -85.276 kr.

Hovedafdelingen:                                  30.660 kr.

Regnskabet blev godkendt

 

5. Indkomne forslag

Ingen.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Genvalg til Ole Heden, Kenneth Hyldig, Stefan Nielsen

 

7. Valg af suppleanter:

Genvalg til Ivan Mortensen, Boris Christensen

 

8. Valg af revisor

Genvalg til Lindy Nielsen

 

9. Eventuelt.

Under dette var der løs snak om situationen vedr. hallens reparation.

  Skrevet af: Inge Rasmussen      

07/04 2017 @ 08:04

Generalforsamling.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Syvsten IF

tirsdag d. 18. april 2017 kl. 19.30

i Syvstenhallens cafeteria.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Håber I kommer og støtter bestyrelsen i dens arbejde.

Der vil være et lettere traktement

Vel mødt.

 

Bestyrelsen

Syvsten IF

Inge Nørbjerg Rasmussen

  Skrevet af: Inge Rasmussen      

23/03 2017 @ 06:39

I aftes vedtog et enigt økonomiudvalg i Frederikshavn kommune at reparere hallen så den kan genåbnes ...i hvert fald i en periode.

Det er godt nyt for os i Syvsten IF.

Lad os så se hvad fremtiden byder

Optimisme er en god ting.

  Skrevet af: Inge Rasmussen      

26/02 2017 @ 09:40

Det er med stor sorg at jeg kan meddele at vores mangeårige medlem i Syvsten IF

Olav Hybholt Sørensen sov ind tirsdag d. 21. februar 2017 efter lang tids sygdom.

Olav var igennem mange år særdeles aktiv på fodboldbanen, ligesom han også var en af de bedste badmintonspillere vi har haft i klubbens historie.

Olav tog også del i cafeteriapasning sammen med Margit. Han var igennem mange år aktiv til klubbens arrangementer.

De senere år har Olav været plaget af sygdom, hvorfor vi ikke mandag efter mandag så ham, sammen de faste makkere på bane 3.

Olav vil blive savnet.

Vores tanker går til familien i denne svære tid.

Æret være Olavs minde

 

Olav bisættes fra Sæby Kirke tirsdag d. 28.februar kl. 13.00

  Skrevet af: Inge Rasmussen      

09/02 2017 @ 17:50

Ejendomscentret i Frederikshavn kommune har lukket hallen midlertidigt, da gulvet i hallen ikke er sikkert at færdes på, og skal undersøges nærmere. Denne besked blev vi stillet overfor torsdag i uge 5. Vores motionsspillere i badminton er tilbudt tid i Dybvadhallen, ungdomsspillerne har været i Voerså at spille sammen med deres spillere, miniton om fredagen slutter sæsonen her og nu. Indefodbold stoppede i sidste uge,da det er tæt på standerhejsning, som finder sted lørdag d. 11. februar kl. 13.30. Medier har skrevet mange linier om lukningen og man kan gøre sig sine tanker. Vi vil i Syvsten IF gerne høre på hvilket grundlag hallen er lukket, men har ikke til dato fået noget beviseligt angående sikkerheden vedr. gulvet. Vi beklager den måde tingene er sket på. Vi afventer en snarest udmeldning fra kommunen.

  Skrevet af: Inge Rasmussen      

09/02 2017 @ 17:44

Mandag d. 20. marts 2017 kl. 19.30 afholder SIF's Venner generalforsamling i Syvstenhallens cafeteria. Velkommen.

  Skrevet af: Inge Rasmussen      

03/01 2017 @ 21:10

Onsdag d. 4. januar fylder en af Syvsten IF's æresmedlemmer 65. Tillykke til Boris med fødselsdagen. Samme dag kan Boris og Jette fejre sølvbryllup. Syvsten IF ønsker tillykke og håber I får en god dag sammen med jeres familie.

  Skrevet af: Inge Rasmussen      

24/12 2016 @ 06:52

Syvsten IF ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Tak for al mulig hjælp og støtte i året, der er gået.

 

Inge Nørbjerg Rasmussen

 

  Skrevet af: Inge Rasmussen      

21/12 2016 @ 07:48

Mindeord over Smed Orla Jensen, Ålborgvej 229, Syvsten, 9300 Sæby. 80 år

 

Orla Jensen var om nogen frivillighedens mand. Han var i lokalområdet kendt for sin store hjælpsomhed. Aldrig gik man forgæves til Orla.

Orla var med til at starte badminton op i Syvsten Idrætsforening. Det foregik i første omgang i gymnastiksalen på Volstrup Skole. Han stod for træningen og turneringskampe, og kørte land og rige rundt med de unge badmintonspillere, så de kunne deltage i turneringer og stævner i DGI regi. Det hed tidligere VGU, og Orla var aktiv i udvalget indenfor VGU, ligesom han også var i badmintonbestyrelse i Syvsten IF.

Havde det ikke været for Orla, var der ikke badminton i Syvsten IF. Inden Syvstenhallen blev opført, foregik badmintonspillet mandage aftener i Østervråhallen.

Orla deltog meget aktivt i opførelsen af Syvstenhallen. Både han og familien havde sin daglige gang i Syvsten IF.

Orla satte også sit præg i støtteforeningen SIF’s Venner.

De senere år trak harmonikamusikken i Orla, og han spillede både i Volstrup Harmonikaklub og Landsbymusikanterne.

Orla tilbragte den sidste tid på Sæby Ældrecenter, hvor han i oktober i år fejrede sin 80 års fødselsdag.

Orla efterlader sig sønnerne Erik og Jørgen, som begge er bosiddende i Syvsten.

Æret være Orlas minde

  Skrevet af: Inge Rasmussen      

19/12 2016 @ 21:37

Alle billetter til Stig Rossen og Vennerne og 4Play d. 28. januar 2017 er udsolgt.

Der kan stadig bestilles buffet til 120, - kr. pr person hos Inge på 21451823 eller 98469295.


  Skrevet af: Inge Rasmussen      

<< <  Side 2 af 22  > >>

©2009 - 2019
Syvsten Idrætsforening
Design | VirtuRex Design | | Indholdsfortegnelse | admin
VirtuRex Design anbefaler Meebox til din hjemmeside.